ЦВЕТОВА ПАЛИТРА НА ФОЛИАТА, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ГРАФЛИН:
 *   Настоящата таблица е създадена при стандартни параметри на монитора ( 6500К и gamma - 2.2 ).
     Възможни са известни вариации в нюанса в зависимост от калибровката на вашия екран!

 **  За транспарентните и флуоресцентни серии, съответствието на цветовете е само най-общо и ориентировъчно,
      поради теническата невъзможност за тяхното пресъздаване!

 *** За транспарентните, транслуцентни и пясъкоструйни серии показаният цвят съответства приблизително на
      този, получен след задно осветяване на фолиото!

      ЗА ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ, МОЛЯ СРАВНЕТЕ С ХАРТИЕН НОСИТЕЛ !!!
      ( поръчайте си на телефоните на нашите офиси или на e-mail: folio@graphlin.net )
color_catalogue 
към спецификациите

color_catalogue към главната страница