Graphlin

     ЦВЕТОВА ПАЛИТРА НА ФОЛИАТА, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ГРАФЛИН:
      Настоящата таблица е създадена при стандартни параметри на монитора ( 6500К и gamma - 2.2 ).

     ЗА ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ, МОЛЯ СРАВНЕТЕ С ХАРТИЕН НОСИТЕЛ !!!
     ( поръчайте си на телефоните на нашите офиси или на e-mail: folio@graphlin.net )


color_catalogue 
към спецификациите

color_catalogue към главната страница